ζ ζ Notes: 1:Clickable 2:Unclickable Ca 2+ MHCII TCR IFNγ IFNα/β IFNAR IFNGR TLR HAT HATs HATs IFNβ HATs Deacetylation DNA Binding ll-10 ChromatinRegulation VEGF HATs PKD1 c-Jun Vav LAT PLC-γ MTA TRIF TRAM TRIF Mal MyD88 MyD88 MKP-1 ATF3 p50 p65 p50 p65 p50 p65 MTA2 MTA1 p50 p65 p50 p65 14-3-3 PLZF IRF CIITA PKD MEF MEF PKD3 GR GR p50 Lys 314/315 Lys 221 Lys 122/123 Lys 310 Other Mediators (eg, Edn-1, MMP9) Cytokines (lL-6, TNF-α, IFN-β) Inflammatory Mediators: Chemokines (Ccl2, Ccl7, Cxcl10) P {{ board.text1 }} {{ board.text2 }} {{ board.text }} {{ board.text }} {{ board.text }} {{ board.text }} {{ board.text }} {{ group.title }} {{ text.text }} {{ button.text }} P P P AC AC AC AC AC AC AC AC AC {{ group.title }} {{ text.text }}